Công ty thiết bị y tế Hà Nam

MÁY TẠO OXY

Máy tạo oxy Kaneko Jay-10

19.000.000₫

GNY: 21.000.000₫

Máy tạo oxy KANEKO JAY-5AW

7.900.000₫

GNY: 8.900.000₫

Máy tạo oxy YUWELL 9F-5AW

15.000.000₫

GNY: 20.000.000₫

Máy tạo oxy 5Lít Philips EverFlo

22.500.000₫

GNY: 25.000.000₫

Máy tạo oxy 10 lít Yuwell 7F-10W

30.000.000₫

GNY: 40.000.000₫

Máy tạo oxy Owgels ZY-603

6.290.000₫

GNY: 7.200.000₫

Máy Tạo Oxy 10 Lít Yuwell 7F-10

25.000.000₫

GNY: 30.000.000₫

Danh mục