Công ty thiết bị y tế Hà Nam

MÁY TẠO OXY

Máy tạo oxy 5 lít Yuwell 9f-5aw

13.500.000₫

GNY: 15.000.000₫

Máy tạo oxy 5 lít YUWELL 9F-5AW

13.500.000₫

GNY: 15.000.000₫

Máy tạo oxy 5 lít Yuwell 8F-5AW

9.990.000₫

GNY: 12.500.000₫

Máy tạo oxy 5 lít Yuwell 7F-5D

8.900.000₫

GNY: 10.000.000₫

Máy tạo oxy 5 lít Yuwell 7F-5

8.800.000₫

GNY: 10.000.000₫

Máy tạo oxy 3 lít Yuwell 9F-3AW

12.500.000₫

GNY: 14.000.000₫

Máy tạo oxy 3 lít Yuwell 8F-3AW

7.400.000₫

GNY: 9.000.000₫

Máy tạo oxy 3 lít Yuwell 9F-3BW

75.000.000₫

GNY: 9.000.000₫

Máy tạo oxy 3 lít Yuwell 7F-3W

6.500.000₫

GNY: 8.000.000₫

Máy Tạo Oxy 10 Lít Yuwell 7F-10

17.000.000₫

GNY: 20.000.000₫

Máy tạo oxy 10 lít Yuwell 7F-10W

16.900.000₫

GNY: 20.000.000₫

Máy tạo oxy Kaneko Jay-10

15.000.000₫

GNY: 18.000.000₫

Máy tạo oxy KANEKO JAY-5AW

7.900.000₫

GNY: 8.900.000₫

Máy tạo oxy Owgels ZY-603

6.290.000₫

GNY: 7.200.000₫

MÁY TẠO OXY YUWELL 5 LÍT 7f-6

8.700.000₫

GNY: 9.900.000₫

MÁY TẠO OXY YUWELL 8 LÍT 7F-8W

13.900.000₫

GNY: 14.900.000₫

MÁY TẠO OXY YUWELL 5 LÍT 9F-5BW

14.500.000₫

GNY: 15.500.000₫

MÁY TẠO OXY YUWELL 5 LÍT 7F-6W

8.900.000₫

GNY: 9.500.000₫

Danh mục