Công ty thiết bị y tế Hà Nam

MÁY TẠO OXY

Máy tạo oxy Yuwell 9f-5aw

1.500.000₫

GNY: 20.000.000₫

Máy tạo oxy YUWELL 9F-5AW

15.000.000₫

GNY: 20.000.000₫

Máy tạo oxy 3 lít Yuwell 7F-3W

6.500.000₫

GNY: 8.000.000₫

Máy Tạo Oxy 10 Lít Yuwell 7F-10

17.000.000₫

GNY: 20.000.000₫

Máy tạo oxy 10 lít Yuwell 7F-10W

16.900.000₫

GNY: 20.000.000₫

Máy tạo oxy Kaneko Jay-10

15.000.000₫

GNY: 18.000.000₫

Máy tạo oxy KANEKO JAY-5AW

7.900.000₫

GNY: 8.900.000₫

Máy tạo oxy Owgels ZY-603

6.290.000₫

GNY: 7.200.000₫

Danh mục