Công ty thiết bị y tế Hà Nam

Máy đo huyết áp

Máy đo huyết áp Omron JPN600

1.450.000₫

GNY: 1.900.000₫

máy đo huyết áp Necmed KD-5917

870.000₫

GNY: 1.100.000₫

Máy đo huyết áp NECmed KD5905

799.000₫

GNY: 1.000.000₫

Danh mục