Công ty thiết bị y tế Hà Nam

Máy tạo oxy và bình oxy

Máy tạo oxy 5Lít Philips EverFlo

17.990.000₫

GNY: 23.000.000₫

Máy tạo oxy 3 lít/ phút JAY 3

6.500.000₫

GNY: 8.500.000₫

Máy tạo oxy Imedicare IOC – 03N

7.850.000₫

GNY: 9.300.000₫

Máy tạo Oxy iMediCare OC-5LA

10.900.000₫

GNY: 13.500.000₫

Máy tạo oxy yuyue ( Yuwell ) 7F-3

5.500.000₫

GNY: 6.500.000₫

Máy Tạo Oxy 10 Lít Yuwell 7F-10

25.000.000₫

GNY: 30.000.000₫

Máy tạo oxy Yuwell 7F-5 MINI

8.100.000₫

GNY: 9.000.000₫

Máy tạo oxy Owgels ZY-603

6.290.000₫

GNY: 7.200.000₫

Máy tạo oxy 10 lít Yuwell 7F-10W

30.000.000₫

GNY: 40.000.000₫

Máy tạo oxy YUWELL 9F-5AW

14.000.000₫

GNY: 16.000.000₫

Máy tạo oxy KANEKO JAY-5AW

7.900.000₫

GNY: 8.900.000₫

Máy tạo oxy Kaneko Jay-10

19.000.000₫

GNY: 21.000.000₫

Danh mục