Công ty thiết bị y tế Hà Nam

Máy tạo oxy và bình oxy

Máy tạo oxy 5Lít Philips EverFlo

21.500.000₫

GNY: 25.000.000₫

Máy tạo oxy 5 lít YUWELL 9F-5AW

13.500.000₫

GNY: 15.000.000₫

Máy tạo oxy KANEKO JAY-5AW

7.900.000₫

GNY: 8.900.000₫

Máy tạo Oxy iMediCare OC-5LA

10.900.000₫

GNY: 13.500.000₫

Máy tạo oxy yuyue ( Yuwell ) 7F-3

5.500.000₫

GNY: 6.500.000₫

Máy tạo oxy 3 lít Yuwell 7F-3W

6.500.000₫

GNY: 8.000.000₫

Máy tạo oxy Owgels ZY-603

6.290.000₫

GNY: 7.200.000₫

Máy Tạo Oxy 10 Lít Yuwell 7F-10

17.000.000₫

GNY: 20.000.000₫

Máy tạo oxy 10 lít Yuwell 7F-10W

16.900.000₫

GNY: 20.000.000₫

Máy tạo oxy Kaneko Jay-10

15.000.000₫

GNY: 18.000.000₫

Máy tạo oxy Lucass oc-s50

9.500.000₫

GNY: 11.000.000₫

Máy tạo oxy Akiko Oz-5-03two

7.890.000₫

GNY: 9.000.000₫

Máy tạo oxy Lucass SZ-5aw

8.000.000₫

GNY: 9.000.000₫

Máy tạo oxy Lucass SZ-5BW

8.400.000₫

GNY: 9.500.000₫

Máy tạo oxy Imedicare OC-3La

8.000.000₫

GNY: 10.000.000₫

MÁY TẠO OXY YUWELL 5 LÍT 7f-6

8.700.000₫

GNY: 9.900.000₫

MÁY TẠO OXY YUWELL 8 LÍT 7F-8W

13.900.000₫

GNY: 14.900.000₫

MÁY TẠO OXY YUWELL 5 LÍT 9F-5BW

14.500.000₫

GNY: 15.500.000₫

MÁY TẠO OXY YUWELL 5 LÍT 7F-6W

8.900.000₫

GNY: 9.500.000₫

Danh mục