Công ty thiết bị y tế Hà Nam

Máy trợ thính

Máy trợ thính Beurer HA20

720.000₫

GNY: 850.000₫

Máy trợ thính Beurer HA50

1.399.000₫

GNY: 1.550.000₫

Máy trợ thính Xingma XM 909E

139.000₫

GNY: 350.000₫

Máy trợ thính Rionet HM-04

2.999.000₫

GNY: 3.900.000₫

Máy trợ thính Rionet HB-23P

1.800.000₫

GNY: 2.150.000₫

Máy trợ thính Siemens Amiga

1.099.000₫

GNY: 1.300.000₫

Máy trợ thính Siemens 118

799.000₫

GNY: 950.000₫

Máy trợ thính Axon X-136

299.000₫

GNY: 350.000₫

Máy trợ thính Axon F-22

749.000₫

GNY: 900.000₫

Máy trợ thính Phonak Ok! M

2.999.000₫

GNY: 3.200.000₫

Máy trợ thính Phonak Ok! SP

2.999.000₫

GNY: 3.500.000₫

Máy trợ thính Phonak Ok! Up

2.999.000₫

GNY: 3.500.000₫

Máy trợ thính Phonak Ok! Plus M

3.300.000₫

GNY: 4.000.000₫

Máy trợ thính rionet HM-06

3.599.000₫

GNY: 4.900.000₫

Danh mục