Công ty thiết bị y tế Hà Nam

Bồn ngâm chân

Bồn ngâm chân massage Rio FTBH

1.499.000₫

GNY: 2.000.000₫

Bồn ngâm chân NB 168

799.000₫

GNY: 800.000₫

Bồn massage ngâm chân FS 881

1.300.000₫

GNY: 1.800.000₫

Bồn ngâm châm Beurer FB12

699.000₫

GNY: 880.000₫

Bồn ngâm chân Beurer FB20

799.000₫

GNY: 1.100.000₫

Bồn ngâm chân Beurer FB-25

1.100.000₫

GNY: 1.900.000₫

Bồn ngâm chân Beurer FB35

1.689.000₫

GNY: 1.950.000₫

Bồn massage chân Beurer FB50

2.719.000₫

GNY: 3.200.000₫

Bồn ngâm chân FB30

1.249.000₫

GNY: 1.990.000₫

Danh mục