Công ty thiết bị y tế Hà Nam

Cân sức khỏe

Cân trẻ sơ sinh LAICA PS3001

999.000₫

GNY: 1.350.000₫

Cân điện tử Omron HN-286

749.000₫

GNY: 900.000₫

Cân sức khỏe LAICA PS1016

549.000₫

GNY: 860.000₫

Cân sức khỏe LAICA PS1050

349.000₫

GNY: 500.000₫

CÂN SỨC KHỎE BEURER PS11

599.000₫

GNY: 810.000₫

Cân cơ học Beurer MS 01

319.000₫

GNY: 500.000₫

CÂN HÀNH LÝ BEURER LS10

385.000₫

GNY: 500.000₫

CÂN ĐIỆN TỬ NHÀ BẾP KS45

749.000₫

GNY: 1.000.000₫

Cân nhà bếp Beurer KS19

469.000₫

GNY: 700.000₫

Danh mục