Công ty thiết bị y tế Hà Nam

Nhiệt kế điện tử

Nhiệt kế đo trán Omron MC-720

850.000₫

GNY: 1.200.000₫

Nhiệt kế đo tai Beurer FT55

699.000₫

GNY: 800.000₫

Nhiệt kế đo trán Beurer FT90

1.500.000₫

GNY: 1.900.000₫

Danh mục