Công ty thiết bị y tế Hà Nam

Máy xông khí dung

Máy xông mũi họng Omron NE-C28

949.000₫

GNY: 1.250.000₫

Máy xông khí dung Omron NE-C801

830.000₫

GNY: 1.050.000₫

Máy xông khí dung Beurer IH18

809.000₫

GNY: 980.000₫

Máy xông mũi họng Citizen CUN60

1.149.000₫

GNY: 1.700.000₫

Máy xông mũi họng LAICA NE1005

1.699.000₫

GNY: 2.450.000₫

Máy xông mũi họng Laica MD6026

995.000₫

GNY: 1.450.000₫

Máy xông khí dung Beurer IH25/1

1.279.000₫

GNY: 1.600.000₫

Máy xông mũi họng Beurer IH21

1.060.000₫

GNY: 1.400.000₫

Máy xông mũi họng Omron NE-C29

1.129.000₫

GNY: 1.620.000₫

Máy xông mũi họng Omron NE-C900

1.489.000₫

GNY: 4.000.000₫

Danh mục