Công ty thiết bị y tế Hà Nam

xe lăn

Xe lăn Lucass X97J

1.250.000₫

GNY: 1.450.000₫

Xe lăn có phanh Lucass X75J

1.199.000₫

GNY: 1.400.000₫

Xe lăn Bỉ Vermeiren Eclips X2

4.999.000₫

GNY: 5.700.000₫

Xe lăn đa năng Lucass X7

2.100.000₫

GNY: 2.500.000₫

Xe lăn có bô Lucass X8

1.399.000₫

GNY: 1.700.000₫

Xe lăn tiêu chuẩn Lucass X9

1.099.000₫

GNY: 1.250.000₫

Xe lăn tay có phanh Lucass X79J

1.199.000₫

GNY: 1.500.000₫

Xe lăn Yuwell H007BF

1.650.000₫

GNY: 1.800.000₫

Danh mục