Công ty thiết bị y tế Hà Nam

Máy trợ thở

Máy trợ thở Philips BiPAP S/T

52.000.000₫

GNY: 58.000.000₫

Máy trợ thở Micomme BPAP ST-30D

22.299.000₫

GNY: 30.000.000₫

Máy trợ thở Micomme BPAP ST-30F

27.299.000₫

GNY: 35.000.000₫

Máy trợ thở BiPAP Ventmed DS-7

20.000.000₫

GNY: 25.000.000₫

Máy trợ thở BiPAP FLOTON S20

30.990.000₫

GNY: 35.000.000₫

Máy trợ thở CPAP AirLife CP-03

7.800.000₫

GNY: 12.000.000₫

Máy trợ thở RESmart BPAP 25A

22.000.000₫

GNY: 32.000.000₫

Máy trợ thở RESmart BPAP 25T

27.000.000₫

GNY: 46.000.000₫

Máy trợ thở RESMART GII AUTO CPAP

18.999.000₫

GNY: 25.000.000₫

Máy trợ thở Resmed S9 Escape Auto

33.990.000₫

GNY: 39.000.000₫

Máy thở xách tay NEWPORT HT50

49.000.000₫

GNY: 60.000.000₫

Cho thuê máy trợ thở

1.000.000₫

GNY: 2.000.000₫

Máy trợ thở 2 chiều Beyond

19.900.000₫

GNY: 23.000.000₫

Danh mục